W dniu 31 października 2021r. została zakończona Akcja informacyjna nr 1 związana z Obwodnicą Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60 i przystąpiono do analizy otrzymanych opinii. W miesiącu grudniu zostało zaplanowane spotkanie w trybie online z samorządami, dedykowane omówieniu przebiegu wariantów obwodnicy.

UWAGA! Na ogłoszeniu dot. przedmiotowej akcji informacyjnej oraz w niektórych miejscach na stronie internetowej został błędnie podany kod pocztowy Spółki S.T.I. Polska. Poprawny kod pocztowy: 02-512.

Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60”


Data zawarcia umowy: 29.04.2021r


Lokalizacja:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat ciechanowski, miasto Ciechanów, gminy: Ciechanów, Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna.


Podstawowe cele inwestycji:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych,
  • odciążenie miasta Ciechanów od ruchu tranzytowego,
  • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu

Podstawowe parametry techniczne:

klasa techniczna drogi „GP” tj. droga o dostępności ograniczonej tylko poprzez skrzyżowania lub węzły oraz oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu;

prędkość projektowa 100 km/h – parametr techniczny elementów drogi wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, nie związany bezpośrednio z prędkością na drodze ograniczoną przepisami ruchu drogowego

Droga jednojezdniowa dwupasowa 1×2 tj. o jednym pasie dla każdego kierunku ruchu:

  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś
  • rodzaj nawierzchni : bitumiczna (asfaltowa)
  • pobocza: min. 1,5 m

Akcja informacyjna

Początek – początek założono po zachodniej stronie miasta Ciechanów, pomiędzy wsiami Gumowo i Ujazdówek, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60

Koniec  – koniec opracowania założono po wschodniej stronie miasta Ciechanów, w rejonie wsi Nasierowo- Dziurawieniec, jako włączenie
w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60