Zakończono analizy związane z opiniowaniem przez społeczeństwo.

Wypracowano trzy warianty tras.

Trwają:
– dalsze prace projektowe i analityczne w tym audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego; opracowanie dokumentacji STEŚ etap I
– wstępne rozpoznanie geologiczne do maja 2023r.;
– inwentaryzacja przyrodnicza do października 2023r.