Zakończono akcje informacyjne przed wyborem wariantów i złożeniem wniosku o DSU.

Podsumowanie dotychczasowych działań informacyjnych – Kalendarium

(I) 15-31.10.2021r. – pierwsza Akcja Informacyjna

z uwagi na ograniczenia pandemiczne Covid-19 przeprowadzona w formule internetowej. Zaprezentowano po raz pierwszy społeczeństwu, instytucjom i innym organom trzy warianty przebiegu obwodnicy, w tym jeden wykorzystujący istniejącą aleję Unii Europejskiej jako integralną część obwodnicy – zgodnie ze szkicem poniżej:

(II) 20.12.2021r. – spotkanie z samorządami

(w formule telekonferencji) zaprezentowano propozycje zmian wariantów wynikłych z opinii pierwszej akcji informacyjnej oraz otrzymano opinie i uwagi samorządów:

(III) 20.06-17.07.2022r. – druga Akcja Informacyjna

w ramach której odbyły się spotkania z mieszkańcami. Zaprezentowano trzy warianty przebiegu obwodnicy, w tym w dalszym ciągu jeden wykorzystujący istniejącą aleję Unii Europejskiej jako integralną część obwodnicy – zgodnie ze szkicem poniżej:

Po przeanalizowaniu uwarunkowań, w tym w oparciu o otrzymane opinie mieszkańców i samorządów,:

  • Zaniechano dalszych prac nad wariantem niebieskim, wykorzystującym istniejącą aleję Unii Europejskiej jako integralną część obwodnicy.
  • Wprowadzono korekty istniejących wariantów.
  • wytyczone zostały częściowo nowe warianty tras obwodnicy Ciechanowa wynikające z wniosków społecznych.

(IV) 24.10.2022r. – spotkanie informacyjne na terenie gminy wiejskiej Ciechanów

Zaprezentowano trzy warianty przebiegu obwodnicy i jeden podwariant – zgodnie ze szkicem poniżej:

Obecnie okres opiniowania społecznego zakończył się. W wyniku przeanalizowania całokształtu uwarunkowań aktualny przebieg wariantów obwodnicy – zgodnie ze szkicem poniżej:

Trasy wariantów nie podlegają już dalszym zmianom, ani nie przewiduje się wytwarzania innych wariantów lub powrotu do poprzednich. Z tych trzech wariantów zostanie wybrany jeden do złożenia wniosku o Decyzję Środowiskową.

Ostatnia akcja informacyjna przewidziana jest po uzyskaniu DSU dla zaprezentowania szczegółowych rozwiązań jednego już wybranego wariantu.