UWAGA! Na ogłoszeniu dot. przedmiotowej akcji informacyjnej oraz w niektórych miejscach na stronie internetowej został błędnie podany kod pocztowy Spółki S.T.I. Polska. Poprawny kod pocztowy: 02-512.


UWAGA. Przypominamy, że ograniczenia epidemiczne uniemożliwiają przeprowadzenie dialogu i zorganizowanie spotkań stacjonarnych – dlatego forma Akcji informacyjnej dostosowana do obostrzeń „Covid-19” przewiduje wyłącznie zebranie opinii zainteresowanych mieszkańców gminy wyrażonych wyłącznie na Formularzach opinii, możliwych do pobrania z niniejszej strony internetowej.

Wykonawca przeprowadzi szczegółowa analizę wszystkich otrzymanych Formularzy ale wyłącznie kompletnie i poprawnie wypełnionych, podpisanych i dostarczonych w terminie do dnia 31 października 2021r. (decyduje data wpływu): w oryginale wersji papierowej tylko na adres S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2; 02-512 Warszawa jako skan obu stron tylko na adres e-mail: 
info@stipolska.eu

Pytania/ opinie/ Formularze skierowane w inny sposób tj. na inny email lub na inny adres pocztowy oraz po wyznaczonym terminie nie będą przetwarzane i brane pod uwagę w dalszych pracach projektowych.

Ponieważ jest to pierwsza z dwóch przewidzianych akcji informacyjnych, możliwe będą korekty przebiegu wariantów w zależności od treści otrzymanych opinii i pozyskanych dalszych danych do projektowania w toku prac analitycznych. Druga akcja informacyjna jest wstępnie planowana na II kwartał 2022r.